Gwarancje RainDrop

RainDrop oferuje:

  • Dwudziestopięcioletnią ograniczoną gwarancję na produkty wykonane lub wzmocnione włóknem szklanym
  • Pięcioletnią ograniczoną gwarancję na wszystkie inne produkty RainDrop

Wszystkie gwarancje wykluczają szkody spowodowane wandalizmem, zaniedbaniem, niewłaściwą instalacją lub nieodpowiednim użytkowaniem; zmianami w wyglądzie wynikającymi ze starzeniem się w warunkach atmosferycznych; zadrapaniami, wgnieceniami lub uszkodzeniami powierzchni w wyniku użytkowania. Gwarancje obowiązują tylko wtedy gdy produkty są instalowane oraz utrzymywane zgodnie z instrukcjami RainDrop i przy użyciu zatwierdzonych części.

OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKTY WYKONANE LUB WZMOCNIONE WŁÓKNEM SZKLANYM

Gwarancja obejmuje usterki wynikające z wad materiałowych i wykonawczych, pod warunkiem właściwego użytkowania i obsługi produktu. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia w trakcie eksploatacji oraz niewłaściwej instalacji i obsługi produktu.

OGRANICZONA GWARANCJA NA WSZYSTKIE INNE PRODUKTY

Gwarancja obejmuje usterki wynikające z wad materiałowych i wykonawczych, pod warunkiem właściwego użytkowania i obsługi produktu. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia w trakcie eksploatacji oraz niewłaściwej instalacji i obsługi produktu.

 Ograniczenia i wyłączenia gwarancji:

Możliwość uzyskania rekompensaty za szkody objęte gwarancją RainDrop ograniczona jest do wymiany lub naprawy urządzeń, które zgodnie z opinią RainDrop, okaże się wadliwy. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie zainstalowane i konserwowane produkty zgodnie z instrukcjami RainDrop.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, RainDrop uchyla się od wszelkich innych gwarancji, wyrażonych wyraźnie, dorozumianych, ustawowych lub innych, w tym dorozumianych gwarancji handlowych.

Plac zabaw   Projektowanie placów zabaw   Producent placów zabaw