Gwarancje GameTime

GameTime oferuje:

 • Dożywotnią ograniczoną gwarancję na stojaki PowerScape® Plus, PrimeTime® oraz  Xscape®.
 •  Dożywotnią ograniczoną gwarancję na wszystkie elementy konstrukcyjne.
 • Dożywotnią ograniczoną gwarancję na GameTime PowerScape Plus PowerLocks®.
 • Dziesięcioletnią ograniczoną gwarancję na połączenia śrubowe typu PrimeTime and Xscape.
 • Piętnastoletnią ograniczoną gwarancję na metalowe pokrycia, rury, szczeble, poręcze i pętle.
 • Piętnastoletnią ograniczoną gwarancję na produkty wytworzone w technologii formowania rotacyjnego.
 • Pięcioletnią ograniczoną gwarancję na betonowe konstrukcje PlayWorx wzmocnione włóknem szklanym.
 • Dwudziestoletnią ograniczoną gwarancję na produkty Timber Décor™ z tworzywa sztucznego regenerowanego.
 • Pięcioletnią ograniczoną gwarancję na pokryte nylonem linowe siatki wspinaczkowe i ich elementy.
 • Dziesięcioletnią ograniczoną gwarancję na obrabiane pod ciśnieniem produkty z drewna sosnowego i sekwoi.
 • Dziesięcioletnią ograniczoną gwarancję na sprzęt fitness iTrack®.
 • Dziesięcioletnią ograniczoną gwarancję na meble i wyposażenie zewnętrzne.
 • Dziesięcioletnią ograniczoną gwarancję na produkty zintegrowane GTShade® (Zadaszenia).
 • Dziesięcioletnią ograniczoną gwarancję na oznakowanie wykonane z włókna szklanego i laminatu wysokociśnieniowego DHPL.
 • Pięcioletnią ograniczoną gwarancję na produkty Super Seats™.
 • Trzyletnią ograniczoną gwarancję na sprężyny gumowe oraz sprężyny typu „C” dla produktów SaddleMates®.
 • Roczną ograniczoną gwarancję na wszystkie inne produkty GameTime.

Wszystkie gwarancje wykluczają szkody spowodowane wandalizmem, zaniedbaniem, niewłaściwą instalacją lub nieodpowiednim użytkowaniem; zmianami w wyglądzie wynikającymi ze starzeniem się w warunkach atmosferycznych; zadrapaniami, wgnieceniami lub uszkodzeniami powierzchni w wyniku użytkowania. Gwarancje obowiązują tylko wtedy gdy produkty są instalowane oraz utrzymywane zgodnie z instrukcjami GameTime i przy użyciu zatwierdzonych części.

OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKTY POWERSCAPE® PLUS, PRIMETIME® ORAZ XSCAPE®

GameTime zapewnia dożywotnią ograniczoną gwarancję na produkty PowerScape Plus PowerLocks®; piętnastoletnią gwarancję na metalowe pokrycia, rury, poręcze, pętle oraz szczeble; dożywotnią ograniczoną gwarancję na wsporniki pionowe, dziesięcioletnią ograniczoną gwarancję na połączenia śrubowe typu PrimeTime and Xscape; dziesięcioletnią ograniczoną gwarancję na elementy z gumy etylenowo-propylenowej (EDPM) oraz roczną ograniczoną gwarancję na części lakierowane proszkowo. Gwarancje te obejmują szkody spowodowane uszkodzeniem lub korozją części metalowych lub poważnym uszkodzeniem części gumowych, w wyniku czego produkt nie nadaje się do przewidzianego zastosowania. Dożywotnia gwarancja odnosi się do zdefiniowanego poniżej okresu trwałości produktu i obejmuje produkty użytkowane w normalnych warunkach oraz właściwie konserwowane; patrz ograniczenia i wyłączenia gwarancji.

DOŻYWOTNIA OGRANICZONA GWARANCJA NA ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

GameTime zapewnia dożywotnią ograniczoną gwarancję na uszkodzenia konstrukcyjne spowodowane złamaniem  lub pęknięciem, w wyniku których produkt nie nadaje się do przewidzianego zastosowania; dożywotnią ograniczoną gwarancję na elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej na wypadek rdzy oraz roczną ograniczoną gwarancję na elementy konstrukcyjne ze stali rdzewnej na wypadek rdzy; patrz ograniczenia i wyłączenia gwarancji. Sprzęt GameTime zawsze testowany jest zgodnie z normami ASTM B117 (badanie odporności korozyjnej w mgle solnej). Dożywotnia gwarancja odnosi się do zdefiniowanego poniżej okresu trwałości produktu i obejmuje produkty użytkowane w normalnych warunkach oraz właściwie konserwowane. Gwarancja ta nie obejmuje kosztów wymiany elementów konstrukcyjnych galwanizowanych z powodu ich zarysowania lub przecięcia.

PIĘTNASTOLETNIA OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKTY WYKONANE Z POLIETYLENU, WYTWORZONE W TECHNOLOGII FORMOWANIA ROTACYJNEGO I TERMICZNEGO

GameTime zapewnia piętnastoletnią ograniczoną gwarancję na produkty z polietylenu wytworzone w technologii formowania rotacyjnego i termicznego oraz dziesięcioletnią ograniczoną gwarancję na poręcze z polietylenu w ramach odporności na zniszczenie wskutek złamania lub pęknięcia, przy użytkowaniu w normalnych warunkach, w wyniku czego produkt nie nadaje się do zamierzonego zastosowania; patrz ograniczenia i wyłączenia gwarancji. W przypadku roszczenia z tytułu tej gwarancji, GameTime bezpłatnie wymieni produkty, o których mowa w tym punkcie.

DWUDZIESTOLETNIA OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKTY TIMBER DÉCOR™

GameTime zapewnia dwudziestoletnią ograniczoną gwarancję na produkty z tworzywa sztucznego regenerowanego, w warunkach normalnego zastosowania, w przypadku butwienia, odpryskiwania, gnicia lub uszkodzenia konstrukcyjnego spowodowanego bezpośrednio przez termity lub w wyniku rozkładu spowodowanego przez grzyby, w wyniku czego produkt nie nadaje się do zamierzonego zastosowania; patrz ograniczenia i wyłączenia gwarancji.

OGRANICZONA GWARANCJA NA SIATKI WSPINACZKOWE I ICH ELEMENTY

GameTime zapewnia pięcioletnią ograniczoną gwarancję na pokryte nylonem linowe siatki wspinaczkowe i ich elementy na wypadek uszkodzeń konstrukcyjnych spowodowanych rozerwaniem linek; pięcioletnią ograniczoną gwarancję na pokryte nylonem linki w przypadku ich zużycia czy zniszczenia spowodowanego wadliwym materiałem i niewłaściwą jakością wykonania; roczną ograniczoną gwarancję na produkty wykonane z lin nylonowych. Gwarancje te obejmują uszkodzenia, w wyniku których produkt nie nadaje się do zamierzonego zastosowania; patrz ograniczenia i wyłączenia gwarancji.

OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKTY ZINTEGROWANE GTSHADE® (ZADASZENIA)

GameTime zapewnia dziesięcioletnią ograniczoną gwarancję na zadaszenia z tkaniny na wypadek rozdarcia, przedziurawienia, pęknięcia, pleśni, utraty koloru (z wyjątkiem koloru czerwonego, na który gwarancja wynosi trzy lata). Zadaszenia objęte są ograniczoną gwarancją na wypadek uszkodzeń konstrukcyjnych spowodowanych wiatrem o sile do 145 km na godzinę oraz obciążeniem w wyniku zalegającego śniegu i lodu przekraczającym 5 funtów na stopę kwadratową. Zadaszenia te powinny być zdejmowane jeśli spodziewana siła wiatru przekracza 145 km na godzinę a także w przypadku opadów śniegu i występowania lodu. Gwarancja na tkaninę nie obejmuje szkód powstałych w wyniku kontaktu z substancją chemiczną.

Wszystkie metalowe wsporniki pionowe a także szkielety konstrukcji objęte są dziesięcioletnią ograniczoną gwarancją na wypadek okoliczności, w wyniku których nie nadawałyby się one do zamierzonego zastosowania oraz roczną ograniczoną gwarancją na wypadek rdzewienia i wadliwego wykonania powierzchni pokrytych farbą. Gwarancja dotyczy sytuacji, kiedy siła wiatru nie przekracza 145 km na godzinę w przypadku gdy zadaszenia są zainstalowane (wytrzymałość na siłę wiatru bez zadaszenia wzrasta do 165 km na godzinę).

  OGRANICZONA GWARANCJA NA MEBLE I WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

GameTime zapewnia dziesięcioletnią ograniczoną gwarancję na meble i wyposażenie zewnętrzne na wypadek uszkodzeń konstrukcji oraz roczną ograniczoną gwarancję na lakierowanie proszkowe. Gwarancje te obejmują uszkodzenie lub korozję części metalowych, w wyniku których produkt nie nadaje się do zamierzonego zastosowania; patrz ograniczenia i wyłączenia gwarancji.

  OGRANICZONA GWARANCJA NA KONSTRUKCJE TEMATYCZNE PLAYWORX GFRC

GameTime zapewnia pięcioletnią ograniczoną gwarancję na konstrukcje tematyczne PlayWorx wykonane z betonu wzmocnionego włóknem szklanym (GFRC – ang. Glass Fibre Reinforced Concrete) na wypadek uszkodzeń konstrukcji, w wyniku których produkt nie nadaje się do zamierzonego zastosowania oraz roczną ograniczoną gwarancję na wypadek wadliwej farby; patrz ograniczenia i wyłączenia gwarancji. Gwarancja ta nie obejmuje szkód spowodowanych osiadaniem gruntu lub bardzo silnym wiatrem.

OGRANICZONA GWARANCJA NA OZNAKOWANIE WYKONANE Z WŁÓKNA SZKLANEGO ORAZ PŁYTY WYKONANE Z POLIETYLENU O DUŻEJ GĘSTOŚCI 

GameTime zapewnia dziesięcioletnią ograniczoną gwarancję na płyty znakujące wykonane zwłókna szklanego i laminatu wysokociśnieniowego (DHPL) na wypadek rozwarstwienia, zdarcia, powstawania pęcherzy powłoki, pęknięcia, utraty koloru oraz pięcioletnią gwarancję na płyty z polietylenu o dużej gęstości (HDPE) na wypadek zniszczenia czy odbarwienia w warunkach normalnego użytkowania.

DZIESIĘCIOLETNIA OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKTY Z DREWNA SOSNOWEGO/SEKWOI ORAZDREWNA OBRABIANEGO POD CIŚNIENIEM

GameTime zapewnia dziesięcioletnią ograniczoną gwarancję na produkty z drewna sosnowego/sekwoi oraz drewna obrabianego pod ciśnieniem na wypadek szkody spowodowanej gniciem lub działalnością termitów, w wyniku czego drewno nie nadawałoby się do zamierzonego zastosowania; patrz ograniczenia i wyłączenia gwarancji. 

PIĘCIOLETNIA OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKTY GAMETIME SUPER SEAT™ (SIEDZISKA, ŁAWKI)

GameTime zapewnia pięcioletnią ograniczoną gwarancję na następujące modele siedzisk/ławek: Model Nr 949 Super Seat oraz Model Nr 999 Super Seat-2 na wypadek uszkodzeń konstrukcji, w wyniku których produkt nie nadaje się do zamierzonego zastosowania; patrz ograniczenia i wyłączenia gwarancji. Instalowany fabrycznie hak typu „S” oraz zestawy służące do umocowania siedziska objęte są roczną ograniczoną gwarancją na wypadek rdzy, korozji lub przedwczesnego zużycia.    

 

TRZYLETNIA OGRANICZONA GWARANCJA NA SPRĘŻYNY GUMOWE ORAZ SPRĘŻYNY TYPU „C” DLA PRODUKTÓW SADDLEMATES®

GameTime zapewnia trzyletnią ograniczoną gwarancję na sprężyny gumowe oraz sprężyny typu „C” dla produktów SADDLEMATES® na wypadek szkody spowodowanej rozwarstwieniem sprężyny gumowej i rozerwaniem sprężyny typu „C”, w wyniku czego produkt nie nadaje się do zamierzonego zastosowania; patrz ograniczenia i wyłączenia gwarancji.

Ograniczenia i wyłączenia gwarancji:

GameTime wyłącza z powyższych gwarancji koszty usuwania poszczególnych elementów i zainstalowania części zamiennych; zamianę spowodowaną defektami kosmetycznymi lub uszkodzeniem pokrycia w wyniku warunków pogodowych; zamianę drewna spowodowaną skręceniem, odkształceniem, pękaniem powłok, kurczeniem się, pęcznieniem lub innymi naturalnymi właściwościami drewna.

W zakresie dozwolonym przez prawo, niniejsze gwarancje w sposób wyraźny wyłączają stosowanie innych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, czy też przedstawicielstwa, włączając w to jakąkolwiek dorozumianą gwarancję zgodności z przeznaczeniem lub przydatności do określonego celu. Niniejsze gwarancje zabezpieczają cenne prawa klienta. Żaden Przedstawiciel Handlowy nie może zmieniać warunków gwarancji.

  

Plac zabaw   Projektowanie placów zabaw   Producent placów zabaw