Certyfikaty GameTime

 Nasze produkty posiadaja nastepujące certyfikaty:

  Międzynarodowa organizacja zajmująca się testowaniem i kontrolą produktów. Znak TÜV oznacza, że produkty przeszły pozytywnie szeroko zakrojone testy oparte o europejską normę EN 1176 dotyczącą wyposażenia placów zabaw (European Harmonized Standard for Commercial Playground Equipment) oraz, że fabryka GameTime jest regularnie kontrolowana przez TÜV. Aby uzyskać szczegóły dotyczące normy EN 1176, skontaktuj się z dystrybutorem GameTime.

   Game Time nie tylko przestrzega zasad ale także pomaga je tworzyć. Kilku kluczowych pracowników firmy GameTime, m.in. kierownik do spraw wymogów regulacyjnych i standardów, zasiada w komisji Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań i Materiałów (ASTM - American Society for Testing and Materials) ustalającej standardy dla całej branży związanej z placami zabaw. Produkty GameTime spełniają normę F1487-07a, która precyzuje wymogi bezpieczeństwa dla sprzętu używanego jako wyposażenie placu zabaw do użytku publicznego (Standard Consumer Safety Performance Specification for Playground Equipment for Public Use).

Komisja do Spraw Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich ( United States Consumer Product Safety Commission - CPSC) jest niezależnym organem działającym w ramach Rządu Federalnego Stanów Zjednoczonych. Do jej uprawnień należy informowanie opinii publicznej o aktualnych danych dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz zalecanych środkach postępowania. Swoje pierwsze wytyczne dotyczące publicznych placów zabaw CPSC opublikowała w 1981 r. i od tamtej pory wciąż je uaktualnia. Aktualna publikacja (nr 325), Przewodnik po Bezpiecznym Placu Zabaw (Handbook for Public Playground Safety), jest znakomitym poradnikiem skierowanym do właścicieli i zarządców przestrzeni publicznych wykorzystywanych np. jako place zabaw. Firma Game Time stosuje się ściśle do zaleceń CPSC podczas projektowania przestrzeni przeznaczonych do użytku dzieci.

  GameTime jest jednym z założycieli stowarzyszenia IPEMA (ang. International Playground Equipment Manufacturers Association) a niektórzy spośród naszych pracowników należą do jego zarządu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na publicznych placach zabaw, IPEMA przyznaje niezależny certyfikat, który potwierdza zgodność z ustalonymi normami i standardami. Pieczęć IPEMA gwarantuje, że produkty nią opatrzone są zgodne z normami ASTM oraz CAN Z-614 (standardy kanadyjskie).

                                                                                         Certyfikaty IPEMA to gwarancja zgodności produktów  oraz nawierzchni GameTime z normami ASTM. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na publicznych placach zabaw, IPEMA przyznaje producentowi niezależny certyfikat, który potwierdza zgodność z normą ASTM F-1292-99 (Standard Specification for Impact Attenuation of Surface Systems Under And Around Playground Equipment) oraz CAN Z-614 (standardy kanadyjskie). Listę certyfikowanych produktów znajdą Państwo na stronie internetowej IPEMA: www.ipema.org

                                                                                                                                          GameTime jest jedynym producentem, który w planach placów zabaw (systemy PowerScape Plus i PrimeTime) uwzględnia wytyczne dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych. Ponadto, zalecamy stosowanie odpowiednich dla tego celu nawierzchni. Wspomniane wyżej wytyczne zostały opracowane przez niezależną agencję federalną Access Board ( The United States Architectural and Transportation Barriers Compliance Board) i zawarte w amerykańskiej Ustawie o Niepełnosprawnych z 1990 r. (Americans with Disabilities Act). Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie internetowej www.access-board.gov.

                                                                                                                                        ISO 14001, tzw. zielona norma, określa wymagania systemu zarządzania środowiskiem (ang. EMS) w ramach działania danej organizacji. Zakłady produkcyjne Game Time w Fort Payne otrzymały certyfikat ISO 14001 jako potwierdzenie realizacji miedzynarodowych standardów kontroli wpływu na środowisko działań firmy, produktów i świadczonych usług poprzez wdrażanie inicjatyw ekologicznych. W szczególności doceniono wpływ produktów firmy Game Time na kształtowanie proekologicznego stylu życia.

                                                                                                                                                 GameTime to pierwszy producent placów zabaw, który otrzymał certyfikat ISO 9001:2000. W trakcie kontroli przeprowadzanej przez przedstawicieli ISO dokładnie analizowane są wszystkie instrukcje, strategie postępowania, cele i procedury jakościowe firmy. Szczególną wagę przykłada się do strategii i procedur produkcji, kanałów komunikacyjnych, systemu kontroli, relacji z klientami i realizacji zamówień, które są sprawdzane pod kątem zgodności z normami. Certyfikat ISO przyznaje się tylko firmom spełniającym wymagane standardy.

Plac zabaw   Projektowanie placów zabaw   Producent placów zabaw