Serwis

Wszystkie nasze produkty oferowane na rynku polskim posiadają zgodność z normą PN-EN 1176. Norma ta zabezpiecza potencjalne zagrożenia związane z użytkowaniem placu zabaw. Musimy jednak pamiętać, iż prawidłowo użytkowany plac zabaw powinien być regularnie kontrolowany, by wyeliminować wszelkie zagrożenia. Brak właściwego nadzoru jest najczęstszą przyczyną wypadków na placach zabaw!!!

Nasze systemy są objęte długoletnimi gwarancjami, aczkolwiek mogą ulegać różnego rodzaju uszkodzeniom. Najczęstszą przyczyną usterek  placów są uszkodzenia powodowane nagłymi warunkami atmosferycznymi lub wandalizmem. Norma PN-EN 1176 narzuca stosowanie regularnych przeglądów z wpisem do Dziennika Placu Zabaw. Montażyści GTPL posiadają stosowne certyfikaty montażowe z firm GameTime oraz RainDrop potwierdzające nasze kwalifikacje, świadczymy także usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem oraz serwisowaniem istniejących placów zabaw. Nasi serwisanci są w stanie dojechać na Państwa plac zabaw w całej Polsce, wykonać przegląd serwisowy oraz dokonać naprawy uszkodzonych urządzeń.

Zapraszamy do współpracy!!!

Plac zabaw   Projektowanie placów zabaw   Producent placów zabaw