Sport/ fitness

Sport/ fitness

Ścieżki zdrowia to popularna forma rekreacji i aktywnego wypoczynku. Ćwiczenia sprawnościowe na świeżym powietrzu znakomicie wpływają na samopoczucie oraz sprawność fizyczną. Elementy ścieżki zdrowia powinny być połączeniem ćwiczeń ruchowych, biegu i ćwiczeń na przyrządach. Proponujemy gotowe zestawy do budowy ścieżki zdrowia, jak również pojedyncze urządzenia do dowolnej konfiguracji.
  • Dzieci

    Najlepszą ścieżką zdrowia przeznaczoną dla dzieci jest ścieżka sprawnościowa, która zapewnia najwszechstronniejszy trening wspierając ...
  • Dorośli

    Ruch na świeżym powietrzu to znakomita forma rekreacji, poprawiająca sprawność fizyczną oraz samopoczucie. Dzięki urządzeniom Game Time ...
Plac zabaw   Projektowanie placów zabaw   Producent placów zabaw